Ajuts

2022

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2022, va consignar a la Coral Verge del Camí de Cambrils la quantitat de 7.145,90 euros, a l'aplicació pressupostària 2022-2010-330-78900-01, per la millora del sistema d'il·luminació de la Cripta de l'Ermita de la Mare de Déu del Camí.

2021

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2021, va consignar a la Coral Verge del Camí de Cambrils la quantitat de 2.854,20 euros, a l'aplicació pressupostària 2010-334-48908-01, per l'edició del llibre de l'Associació Coral Verge del Camí.