Ajuts

2021

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2021, va consignar a la Coral Verge del Camí de Cambrils la quantitat de 2.854,20 euros, a l'aplicació pressupostària 2010-334-48908-01, per l'edició del llibre de l'Associació Coral Verge del Camí.

2022

La Diputació de Tarragona, en el pressupost de l'exercici 2022, va consignar a la Coral Verge del Camí de Cambrils la quantitat de 7.145,90 euros, a l'aplicació pressupostària 2022-2010-330-78900-01, per la millora del sistema d'il·luminació de la Cripta de l'Ermita de la Mare de Déu del Camí.