Coral Verge del Camí de Cambrils

Una llarga història en el món coral

Coral Verge del Camí

de Cambrils

L’any 1968 es formava a Cambrils (Tarragona) la Coral “Verge del Camí”, a l’entorn de la Parròquia de Santa Maria de Cambrils, gràcies a un grup de joves entusiastes de la música.

Des d’aleshores fins als nostres dies, la Coral s’ha anat perfeccionant i ha aconseguit un nivell demostrat en la consecució de premis en concursos de polifonia. També ha intervingut en diversos cicles i festivals.

Actualment la Coral Verge del Camí és membre de la FCEC; està formada per uns trenta components i ha realitzat diferents enregistraments com ara un CD, enregistraments al Canal 33 de televisió de Catalunya, Ràdio Fribourg (Suïssa), Ràdio Reus, Ràdio Tarragona i Ràdio 2 de RNE (Radio Nacional de España).

Des de començaments de 1996 la Coral Verge del Camí és dirigida per Núria Ortoneda.

Núria
Ortoneda

Directora

Nascuda a Cambrils l’any 1972, la seva trajectòria musical sempre ha anat lligada al cant coral. No ha deixat mai de formar part d’algun cor, de dirigir-lo o de promoure l’organització de concerts i la dinamització d’activitats a l’entorn de la música.

Des de l’any 1996 dirigeix la Coral Verge del Camí, tasca que ha compaginat durant molts anys amb la de formar part de la Coral de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, del Quintet Vocal “La Sestina” i de la seva tasca docent a l’Escola Municipal de Música de Tarragona.

Va començar els seus estudis musicals a l’Escola Municipal de Música d’aquest municipi, i els continua al Conservatori Professional de Música de Tarragona on cursa els estudis de flauta travessera que amplia al Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona i al Conservatori Superior de Música del Liceu on n’obté el títol superior. Cursa els estudis de cant al Conservatori Professional de Música de Tarragona i els amplia al Conservatori Professional de Música de Vila-Seca. Més tard realitza estudis d’etnomusicologia i floklore musical, així com nombrós cursos de perfeccionament de cant, direcció o pedagogia.