Repertori actual de la Coral Verge del Camí

Informació sobre el repertori i les característiques tècniques del concerts que ofereix la Coral Verge del Camí per a festivals o institucions

Concerts disponibles

Informació i requeriments

 

PROPOSTES DISPONIBLES

 

E-CATÀLEG DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

CONTACTE: ROSA SARRÀ (contractacio@coralvergedelcami.cat)

 

TELÈFONS: 677628512 / 630494518